Fabryka Pomysłów, to inicjatywa podjęta przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach we współpracy działającymi na terenie powiatu chojnickiego przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki, biznesu i kultury.

 

Celem Fabryki Pomysłów jest promowanie i pomoc w realizacji innowacyjnych pomysłów z różnych dziedzin życia. W Fabryce Pomysłów każda chętna osoba może zgłosić swój autorski pomysł, z dowolnej branży lub dziedziny życia. Wystarczy wypełnić prosty formularz dostępny na naszej stronie www.

Nadesłane pomysły te będą oceniane przez Kapitułę, która spotykać się będzie z autorami najciekawszych w opinii Kapituły pomysłów. Celem tych spotkań będzie pomoc autorowi pomysłu w jego wdrożeniu. W zależności od potrzeb, będzie to pomoc w pozyskaniu partnerów do realizacji pomysłu, jego upowszechnianiu i promocji, ustalenie uwarunkowań formalnoprawnych jego realizacji i pomoc w ich spełnieniu, pomoc w pozyskaniu źródeł finansowania pomysłu lub jego współfinansowanie.