Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność zarządzanych stron internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

 1. Dostępność strony internetowej www.cewchojnice.eu

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.01.2017

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności i wyłączenia wymieniono poniżej.

Treści niedostępne

 1. Część plików opublikowanych na stronie to pliki dokumentów w formacie .doc albo skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf albo .jpg, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

 2. Nie są stosowane audio deskrypcje w materiałach wideo, dostosowanie niosłoby nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

 3. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dostępność strony internetowej: www.eksperymentariumchojnice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 06.11.2016

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.11.2016

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności i wyłączenia wymieniono poniżej. W najbliższym czasie dokonana zostanie aktualizacja strony internetowej celem zapewnienia jej większej dostępności.

Treści niedostępne

 1. Część plików opublikowanych na stronie to pliki dokumentów w formacie .doc albo skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf albo .jpg, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

 2. Nie są stosowane audio deskrypcje w materiałach wideo, dostosowanie niosłoby nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

 3. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 4. Na stronie internetowej nie są dostępne narzędzia ułatwiające dostępność w postaci włączenia kontrastu. Zwiększenie czcionki następuje dzięki zastosowaniu skrótu klawiaturowego ctrl++.

Dostępność strony internetowej: www.fabrykapomysłów.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.10.2021

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.10.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności i wyłączenia wymieniono poniżej. W najbliższym czasie dokonana zostanie aktualizacja strony internetowej celem zapewnienia jej większej dostępności.

Treści niedostępne

 1. Część plików opublikowanych na stronie to pliki dokumentów w formacie .doc albo skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf albo .jpg, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

 2. Nie są stosowane audio deskrypcje w materiałach wideo, dostosowanie niosłoby nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

 3. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 4. Na stronie internetowej nie są dostępne narzędzia ułatwiające dostępność w postaci włączenia kontrastu. Zwiększenie czcionki następuje dzięki zastosowaniu skrótu klawiaturowego ctrl++.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 10.10.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 52 33 44 455

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Chojnickiego

 • Adres: ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 523966500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Budynek Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30 i 30a

Do budynku prowadzą 3 wejścia, przy czym używane i dostępne dla odwiedzających są: wejście główne kierujące bezpośrednio na klatkę schodową oraz wejście do holu przed salą konferencyjną. Z holu na klatkę schodową prowadzą drzwi przeciwpożarowe, samozamykające się. Wejścia są odpowiednio szerokie, aby do budynku mogła się dostać osoba niepełnosprawna. W drzwiach nie ma progów utrudniających poruszanie się na wózku. Na parterze budynku znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne na parking z tyłu za budynkiem, jedno wyjście z holu, drugie przez salę konferencyjną.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, w tym jedno bezpośrednio przy wejściu głównym. Na parkingu z tyłu budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek składa się z dwóch części, na prawo od wejścia głównego, pod adresem Piłsudskiego 30 znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Po lewej stronie od wejścia, pod adresem Piłsudskiego 30a, znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach. Z klatki schodowej do części biurowych prowadzą drzwi przeciwpożarowe, samozamykające.

Budynek posiada 4 kondygnacje (parter i 3 piętra). W części pod adresem Piłsudskiego 30 piętra są obniżone w stosunku do klatki schodowej (półpiętra). W części pod adresem Piłsudskiego 30a znajduje się pomieszczenie na antresoli, do którego prowadzą odrębne schody z części biurowej na 3 piętrze. W budynku znajduje się jedna klatka schodowa, dodatkowo w części budynku pod adresem Piłsudskiego 30a znajdują się schody pomiędzy poziomem piętra klatki schodowej i pięter części biurowej. W części budynku pod adresem Piłsudskiego 30a znajduje się pomieszczenie na antresoli, do którego prowadzą schody z części biurowej. W budynku znajdują się dwie windy:

 1. Winda przeszklona dostępna jest bezpośrednio z klaki schodowej, po lewej stronie od wejścia głównego. Winda zatrzymuje się na 4 kondygnacjach (parter, 3 piętra), nie ma możliwości dotarcia windą na antresolę. Wymiary wewnętrzne kabiny wynoszą (szer. X głęb. x wys.) 1100 x 1400 x 2150 mm. Wejście automatyczne teleskopowe. Na każdym z pięter informacja dźwiękowa o poziomie, na którym się znajdujemy. Przyciski posiadają wypukłe oznaczenia, przyciski z numerami pięter oznaczone są w alfabecie Braille’a.

 2. Winda dedykowana dla części budynku pod adresem Piłsudskiego 30 znajduje się w korytarzy po prawej stronie od wejścia głównego. Do korytarza prowadzą drzwi przeciwpożarowe, samozamykające. Winda zatrzymuje się na 8 kondygnacjach (parter, 3 piętra, 4 półpiętra), nie ma możliwości dotarcia windą na antresolę. Wymiary wewnętrzne kabiny wynoszą (szer. X głęb. x wys.) 1100 x 1400 x 2150 mm. Winda posiada dwa wejścia automatyczne teleskopowe. Na każdym z pięter informacja dźwiękowa o poziomie, na którym się znajdujemy. Przyciski posiadają wypukłe oznaczenia, przyciski z numerami pięter oznaczone są w alfabecie Braille’a.

W budynku znajdują się na każdym piętrze toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W holu przed salą konferencyjną znajduje się lada, wykorzystywana na potrzeby recepcji. Nie ma obniżonych lad. W przypadku braku osoby w recepcji na drzwiach wejściowych dostępne są numery telefonów do pracowników urzędów. W budynku nie ma wydzielonego pomieszczenia dla obsługi interesanta o specjalnych potrzebach. W razie potrzeby pracownik schodzi do interesanta na dół i ma możliwość obsłużenia go bezpośrednio w holu przed salą konferencyjną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (z wyjątkiem przycisków wind), ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Można skorzystać z internetowego tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek Eksperymentarium w Chojnicach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30b

Budynek parterowy. Do budynku prowadzi 5 wejść: jedno wejście do części biurowej, dwa wejścia do części wystawienniczej budynku oraz dwa wejścia do części usługowej. Wszystkie wejścia i drzwi w budynku są odpowiednio szerokie, aby korzystać z nich mogły osoby na wózku. Między pomieszczeniami nie ma progów utrudniających poruszanie się. W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W toaletach znajdują się przyciski i sznurki alarmowe dla osób, które mogłyby zasłabnąć. Parking w stosunku do części biurowej i wystawienniczej budynku jest obniżony. W tej części znajdują się schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą korzystać z parkingu przed i za budynkiem Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego, na których znajdują się 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przed częścią usługową budynku znajduje się drugi parking z wyznaczonymi dwoma miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Część usługowa jest wynajęta podmiotowi prywatnemu.

W części wystawienniczej znajduje się lada recepcji. Brak obniżonych lad. W przypadku braku pracownika znajduje się informacja z numerem telefonu. Opisy ekspozycji nie są dostosowane do potrzeb osób słabowidzących lub niewidomych, w razie potrzeby o wystawie opowiada pracownik wystawy (przewodnik).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Można skorzystać z internetowego tłumacza polskiego języka migowego.